HMS-møte

Krav til HMS-opplæring for leder

Arbeidsgiver har plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. Arbeidsmiljøloven § 3-5. Formålet med slik pliktig opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at virksomhetsledere skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid og om arbeidsmiljøloven. Hvem opplæringsplikten gjelder for Med arbeidsgiver menes virksomhetens øverste leder, ofte den som er toppleder, administrerende direktør, daglig […]